Urocultiu

1125 Descarregar PDF
  • Tub orina 10 mL
Secció:
Microbiologia
Mètode:
Cultiu
Mostra:
Orina
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. ORINA
Termini de lliurament:
5 dies

Documents relacionats