Valproat

1529 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Fàrmacs i drogues d´abus
Sinònims:
Acid valproic
Mètode:
Espectrometria absorció molec. Mètode enzimàtic
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
2 dies
Valors de referència:
Valproat
346 - 693 (µmol/L) 50.0 - 100.1 (µg/mL)
Màscara:
Toxicitat: > 693 µmol/L (100 µg/mL)