Vanadi en serum

3398 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Bioquímica sèrum
Mètode:
Espectr. Absorció Atòmica
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
8 dies
Valors de referència:
Fins a 1,2 µg/L