Vancomicina pic (sang)

2255 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Fàrmacs i drogues d´abus
Mètode:
Espectrometria absorció molec. Mètode enzimàtic
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
8 dies
Estabilitat i conservació:
Extracció entre 15 i 30 min després de l´administració de la dosi.
Valors de referència:
Vancomicina pic
14 - 28 (µmol/L) 20.3 - 40.6 (mg/L)