Vancomicina vall

2523 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Fàrmacs i drogues d´abus
Mètode:
Espectrometria absorció molec. Mètode enzimàtic
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
200 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
8 dies
Estabilitat i conservació:
Extracció just abans de l´administració de la dosi.
Valors de referència:
Vancomicina vall
6.9 - 13.8 (µmol/L) 10.0 - 20.0 (mg/L)
Informació prova:
Es recomana sol·licitar UNICAMENT la Vancomicina Vall

Concentracions recomanades:
- Infeccions no complicades: 6.9 - 10.3 µmol/L (10-15 mg/L)
- Infeccions complicades (bacterièmia per SARM, pneumònia, infecc.
SNC, osteomielitis, abcessos): 10.3 - 13.8 µmol/L (15 - 20 mg/L)
Perfusió continua:
- Infeccions no complicades: 10.3 - 13.8 µmol/L (15 - 20 mg/L)
- Infeccions complicades (bacterièmia per SARM, pneumònia, infecc.
SNC, osteomielitis, abcessos): 13.8 - 17.2 µmol/L (20 - 25 mg/L)