Vasopressina (ADH)

1068 Descarregar PDF
  • EDTA 3 mL
  • Fred
  • Congelat
Secció:
Hormones
Sinònims:
Hormona Antidiurètica
Mètode:
Radioimmunoassaig
Mostra:
Plasma
Quantitat de mostra:
2 mL
Contenidor:
T. LILA EDTA 3 mL
Termini de lliurament:
12 dies
Estabilitat i conservació:
Extracció en fred.
Valors de referència:
Vasopressina (ADH)
< 7.6 (ng/L)