Vern pilós IgE

2068 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Al·lèrgia
Sinònims:
Alnus incana IgE, T2, Aliso gris
Mètode:
Fluoroinmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
100 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
4 dies