Vespa (verí) IgE

1981 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Al·lèrgia
Sinònims:
Dolichovespula maculata, I2, Avispa
Mètode:
Fluoroinmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
100 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
10 dies
Interpretació:
< 0.10 kU/L No es detecta
0.10 - 0.50 kU/L Molt baix
0.50 - 2.00 kU/L Baix
2.00 - 15.0 kU/L Moderat
15.0 - 50.0 kU/L Alt
> 50.0 kU/L Molt alt