Vespot (verí) IgE

2090 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Al·lèrgia
Sinònims:
I5, Dolichovespula arenaria, vespa xana
Mètode:
Fluoroinmunoanàlisi
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
100 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
10 dies