Viscositat serum

3028 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hematologia
Mètode:
Viscosimetría
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
3 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
7 dies