Western Blot HIV

2553 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Serologia
Mètode:
Western Blot
Mostra:
Sèrum
Quantitat de mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
7 dies