Línies de Treball

Línies de Treball

El Laboratori central de Catlab s'organitza en diferents àrees, la majoria de les quals es troben en un gran espai diàfan "CoreLab", amb el que comparteixen i optimitzen la tecnologia existent al Laboratori.

Les àrees en que s'organitza Catlab són les següents : Extra Analítica, Bioquímica, Hematologia i Hemostàssia, Immunologia, Microbiologia i Serologia, Citometria, Citogenètica i Biologia Molecular.

Cadascuna de les àrees té un facultatiu responsable. Es un procés integral, en que en tot moment es disposa de la traçabilitat de la mostra; des de l'arribada i registre al Sistema Informàtic, la recepció, el processament, l'anàlisis, la validació i arxiu, i l'enviament informàtic del resultat.

Extra Analítica

L’àrea Extra-Analítica està formada per Atenció al client, Administració, Recepció de mostres i Garantia de la Qualitat extraanalítica

Bioquímica

L’àrea de bioquímica de Catlab disposa d’unes instal·lacions amb un alt grau d’automatització i elevat nivell tecnològic. S'han acreditat per la Norma ISO 15189, 119 magnituds de Bioquímica automatitzada(sang i orina).

Hematologia i Hemostàsia

Aquesta àrea disposa d’una rutina hematològica altament automatitzada (cadena de transport, distribuïdor de mostres, microscopia digital-Cellavision®) que permet optimitzar mostres i garantir traçabilitat de resultats.

Immunologia

A l'Àrea d'Immunologia es processen més de 300 pacients diaris amb un elevat grau d’automatització i un programa informàtic expert en gestió de l’autoimmunitat. Aquesta àrea és també referència en el Cribratge Prenatal.

Microbiologia

L’àrea de Microbiologia de Catlab es troba repartida entre el Laboratori Central de Viladecavalls i els 3 Laboratoris hospitalaris a ón s’hi processen les mostres de les urgències i dels pacients ingressats.

Citometria

Des de l’àrea de Citometria de Catlab donem servei a diferents especialitats mèdiques, principalment, a hematologia, anatomia patològica, digestologia, medicina interna, reumatologia, oftalmologia i pediatria.

Citogenètica

En aquesta àrea, s'utilitzen tècniques de citogenètica clàssica i molecular, per a la detecció d'alteracions genètiques constitucionals i adquirides. S'ofereix assessorament pel diagnòstic de malalties genètiques rares.

Biologia Molecular

La secció de Biologia Molecular es divideix en dues àrees de coneixement: Microbiologia Molecular i Genètica Molecular. Es realitzen analítiques amb caràcter urgent, preferent i de rutina.

Laboratoris Hospitalaris

Catlab disposa de tres Laboratoris Hospitalaris que funcionen 24 hores 365 dies l'any. Els tres Laboratoris treballen en xarxa, i disposen dels mateixos analitzadors i procediments de treball.

Sistemes d’Informació

Catlab s’organitza en Laboratoris físicament diferenciats interconnectats informàticament entre ells, i integrat amb diferents Sistemes d'Informació externs.