Perfil del Contractant

En aquest espai, podeu consultar la informació relativa a les concurrències públiques de Catlab.

EXPEDIENT SSII/01/20

PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA INFORMÀTIC

Contractació de la gestió integral del Sistema d’Informació de Laboratori (SIL) del Laboratori CATLAB, Centre Analítiques Terrassa AIE que compren la implantació i el manteniment d’aquest, el manteniment de la base de dades (BBDD) i la integració amb la resta de sistemes d’informació dels diferents centres dependents d’aquest laboratori, així com les tasques necessàries per a la instal·lació.

Dades del contracte :
 • Organ de contractació: CATLAB Centre AnalÍtiques Terrassa A.I.E
 • Número d’expedient: SSII/01/20
 • Tipus d’expedient: Tramitació ordinària
 • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
 • Procediment de contractació: Procediment obert
 • Termini màxim del contracte de servei i manteniment: 8 anys
 • Termini màxim de la posada en funcionament: 12 mesos des de l'adjudicació
Dades de l'anunci :
 • Data límit de presentació de les proposicions: 28 de Febrer de 2020
 • Lloc de presentació: CATLAB -Polígon Industrial Can Mitjans, Vial Sant Jordi s/n - 08232-Viladecavalls.
 • Sol.licitud de documentació, informació i aclariments: mcperez@catlab.cat
 • Data de publicació: 28 de Gener de 2020