Empresa

Empresa

Catlab és un Laboratori d'Anàlisis Clíniques que neix de la integració dels Laboratoris de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa (HUMT) i del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Al juny de 2012 s'afegeix a l'empresa el Laboratori de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (FHSJDM).

Catlab es crea l'any 2008 com una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE). Es regeix per un Consell d’Administració format per membres de CST, HUMT i FHSJDM, amb una plantilla de 140 professionals regits pel conveni XHUP. Catlab s’organitza en 4 laboratoris físicament diferenciats; els tres Laboratoris Hospitalaris (CST, HUMT i FHSJDM), que donen servei 24 hores/365 dies l'any, i el Laboratori Central de Viladecavalls.

El laboratori Central de Catlab ocupa un espai de 1800 m2, i està ubicat a l’edifici del “Parc Logístic de Salut” al terme municipal de Viladecavalls. Donant servei a 98 centres d'extracció, la seva població de referència assistencial abarca part del Vallès Occidental (Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, Matadepera, Viladecavalls), i algun municipi del Baix Llobregat (Olesa). També inclou centres d'Atenció Primària de la SAP Vallès Occidental i pacients atesos a l'Hospital de Martorell, amb una població de referència aproximada de 800.000 hab.

Catlab ha acreditat per la Norma UNE-EN ISO 15189 més de 1200 magnituds de les àrees de Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Citometria, Citogenètica, Biologia Molecular, Microbiologia i Urgències i els processos Pre-analítics.

Video Instal·lacions

Localització

El laboratori Central de Catlab està ubicat al “Parc Logístic de Salut” a Viladecavalls, al costat de la C16, a tres kilometres de Terrassa.

Integració de laboratoris

Catlab neix de la integració dels Laboratoris de Hospital Universitari Mútua de Terrassa i Consorci Sanitari de Terrassa. L'any 2012 s'incorpora el Laboratori de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Instal·lacions

Catlab s’organitza en quatre laboratoris físicament diferenciats: el laboratori Central de Viladecalls i els tres Laboratoris Hospitalaris.

Organigrama

Catlab és una Agrupació d’Interès Econòmic (AIE) que depèn d'un Consell d’Administració format per membres de CST, HUMT i FHSJDM.