Catlab Informa

La informació és un factor important alhora d'aconseguir la millora continua de la Qualitat. Catlab fomenta la transmissió de la informació com valor fonamental per satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients.

Notícies

Notícies destacades en l'àmbit de Catlab. Fets rellevants d'actualitat com la posada en marxa de noves tècniques, publicacions, cursos, ...

Butlletí Catlab Informa

Mensualment, Catlab publica un butlletí monogràfic adreçat als nostres clients, i al públic en general, relacionat amb algun tema d'interès del Laboratori.