Hematologia

Butlletí Nº 110 - Octubre 2020

HEMATOLOGIA - Detecció de variants d'Hemoglobina en estudi de Hemoglobina glicosilada(HbA1c) en gestants
Amb la pandèmia per Covid-19, i com a mesura per evitar contagis, s'han implementat protocols de detecció de diabetis gestacional en els que substitueixen el test de O'Sullivan i la corba de Glucosa(impliquen una estada prolongada als centres sanitaris) per HbA1c i Glucosa.
A Catlab la HbA1c es determina per HPLC. Mètode de separació que ens permet detectar les diferents fraccions d'Hemoglobina presents a la mostra. Si es troben pics sospitosos es continua l'estudi per un altre analitzador HPLC i per electroforesi.

Butlletí Nº101 - Octubre 2019

HEMATOLOGIA - Diagnòstic de la malaltia de Von Willebrand
La malaltia de Von Willebrand és el transtorn hemorràgic hereditari més comú (1 cas cada 10000 hab.)i està caracteritzat per una adhesió i agregació plaquetària defectuoses, amb sangrat associat a mucoses i després de cirurgia i trauma. El diagnòstic es basa en un historial personal o familiar d'hemorràgia, i proves de laboratori anòmales de Factor Von Willebrand, Factor VIII o ambdós. A Catlab es realitzen les proves bàsiques de coagulació, i les proves de primer nivell pel diagnòstic de la malaltia de Von Willebrand; FVIII, FvW:Ag, FvW:RCo.

Butlletí Nº87 - Gener 2018

HEMATOLOGIA - Informes gràfics als estudis de Hemoglobinopaties
Des d'aquest mes de gener, es poden veure als estudis d'hemoglobinopaties
(hemoglobines A2 i F, electroforesis), a més del percentatge d'hemoglobina variant i el resultat numèric, un informe gràfic amb els cromatogrames per HPLC (cromatografia líquida d'alta eficiència), i la imatge escanejada de la placa d'electroforesis alcalina si s'ha realitzat aquesta tècnica. L'objectiu és proporcionar un resultat més detallat, i facilitar la seva interpretació.

Butlletí Nº77 - Gener 2017

HEMATOLOGIA - Quantificació d'Hemoglobina S a Catlab
L'hemoglobina S és una variant de cadenes beta de la globina; és una patologia hereditària i clínicament pot presentar-se en forma heterocigota i homocigota, així com combinada amb altres mutacions. La forma homocigota és la més greu, i com a tractament, els pacients precisen transfussions freqüents. A Catlab, l'Hemoglobina S, es pot quantificar per dos mètodes principals: HPLC i electroforesi.

Butlletí Nº75 - Novembre 2016

HEMATOLOGIA - L'anticoagulant lúpic a Catlab
L'anticoagulant Lúpic o anticoagulant tipus lupus, és un test de coagulació en el que s'investiga la presència d'anticossos que poden interferir en les reaccions de coagulació mediades per fosfolípids i que suposen un factor de risc per a malalties tromboembòliques. A través de l'estudi dels resultats dels Anticoagulants lúpics realitzats a Catlab, hem arribat a una sèrie de conclusions i recomanacions per a la seva sol·licitud.

Butlletí Nº66 - Gener 2016

HEMATOLOGIA - Estudi d'hemoglobinopaties
Revisió sobre les diferents alteracions de l'hemoglobina i els diferents mètodes que tenim a Catlab per detectar-les. Les hemoglobinopaties estructurals es classifiquen segons l'alteració afecta la solubilitat, l'estabilitat, l'afinitat per l'oxigen o el manteniment del ferro reduit. Les talassèmies es classifiquen segons la cadena de globina que deixa de sintetitzar-se, i també tenim les hemoglobinopaties talassèmiques, que son mutacions als gens de globina que provoquen problemes estructurals.

Butlletí Nº23 - Desembre 2011

HEMATOLOGIA - Orientació en l'estudi de Microcitosi
Segons la OMS, concentracions de Hb < 12 mg/dL en dones i < a 13 mg/dL en homes, es considera anèmia, i Microcitosi si VCM és inferior a 80 fL. Què suposen aquestes xifres en el dia a dia del Laboratori?

Butlletí Nº3 - Febrer 2010

HEMATOLOGIA - Estudis de coagulació a Catlab
A Catlab, es realitzen diariament els estudis bàsics i les proves especials s'agrupen en perfils.

Butlleti Nº1 - Desembre 2009

HEMATOLOGÍA - Noves unitats i valors de referència de HbA1c
Actualment l’HbA1c és el paràmetre de referència per avaluar el control de la diabetis i es pot realitzar utilitzant diferents estàndards de calibració, i per tant amb resultats lleugerament diferents (IFCC, JDS; DCCT/NGSP).