Qualitat i Medi Ambient

Qualitat i Medi Ambient

La Direcció de Catlab assumeix la responsabilitat d’establir i mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat i de Medi Ambient conforme a les normatives referents internacionals (UNE-EN ISO 15189 i UNE-EN ISO 14001)

La Direcció del Laboratori adquireix el compromís d’ impulsar la millora constant de la qualitat i de la gestió del medi ambient i de facilitar als seus col•laboradors els recursos, la informació, la motivació i la formació pràctica necessàries per la consecució de l’esmentada millora.
La Direcció del Laboratori entén que la finalitat última de la Qualitat és la satisfacció de les necessitats i expectatives dels seus clients, i que aquesta és la responsabilitat de tots els components del laboratori.

Reconeixements

Catlab ha acreditat per la Norma UNE-EN ISO 15189:2013 la Preanalítica i més de 1200 magnituds de diferents àrees analítiques, i disposa d'un sistema de Gestió Ambiental conforme amb la Norma ISO 14001:2015 per tota la seva activitat al Laboratori Central de Viladecavalls.

Intercomparació

En la seva aposta per la qualitat, Catlab participa en programes d’Intercomparació de Laboratoris tant nacionals com internacionals.

Implicació

Els professionals de Catlab s'impliquen de forma activa i integrada en Comissions Hospitalàries i Comitès de Societats Científiques.

Formació

Catlab fomenta la Formació Continuada del seu personal mitjançant un Pla Anual de Formació, i participa en la formació de Residents i Tècnics de Laboratori.

Producció científica

Els professionals de Catlab participen en congressos i jornades, presentant comunicacions i articles als fòrums científics del seu àmbit.

Recerca

Catlab participa i col·labora en projectes de Recerca, Assaigs Clínics i Estudis Multicèntrics conjuntament amb Serveis Clínics, Laboratoris i Empreses del sector.