Elevada Capacitat Analítica

Elevada Capacitat Analítica

Catlab té una Elevada Capacitat Analítica degut al seu alt nivell d’automatització de processos, tant en l’àmbit analític com en l’extraanalític. Actualment es processen més de 3.500 peticions i 10.000 tubs al dia.

Qualitat i Millora contínua

Qualitat i Millora contínua

Des de la seva creació Catlab ha apostat per la Qualitat; actualment estan acreditades per la Norma UNE-EN ISO 15189:2013, més de 1200 magnituds de diferents àrees del Laboratori.

Implicació dels Professionals

Implicació dels Professionals

Els facultatius de Catlab, com a experts en la orientació i valoració de les proves diagnòstiques del seu àmbit, participen de forma activa i integrada en comissions clíniques i comitès científics.