Catlab s'inicia en la implantació d'un Sistema de Gestió Mediambiental seguint la ISO 14001

Data publicació : 24/01/2022
Catlab vol consolidar la seva aposta per la qualitat incorporant la gestió mediambiental. Aquest 2022 és previst assolir la implantació de la norma ISO 14001:2015 Sistemes de Gestió Ambiental.

Les expectatives de la societat en quant al desenvolupament sostenible, transparència i responsabilitat i rendició de comptes han evolucionat dintre del context de legislacions cada vegada més estrictes, pressió creixent amb relació a la contaminació del medi ambient, ús ineficient de recursos, gestió inapropiada de recursos, canvi climàtic, degradació dels ecosistemes i pèrdua de la biodiversitat.

Això ha conduit a que les organitzacions adoptin un enfoc sistemàtic amb relació a la gestió ambiental mitjançant la implementació de sistemes de gestió ambiental.

És en aquest context, que la norma internacional ISO 14001 "Sistemes de Gestió Ambiental - Requisits amb orientació al seu ús" té el propòsit de proporcionar a les organitzacions un marc de referència per a protegir el medi ambient i respondre a les condicions ambientals canviants, en equilibri amb les necessitats socio-econòmiques.