Assaigs clínics i Estudis multicèntrics

Actualment Catlab participa en els següents projectes de Recerca, Assaigs Clínics i Estudis Multicèntrics :
  • Impacte de la detecció precoç de resistències a antimicrobians en la reducció de tractaments inadequats en bacterièmies causades per enterobacteris. Beca Marató TV3 2018. Participen tots els microbiòlegs de Catlab. Investigadora principal: M.Ballestero
  • PROA Atenció Primària. Beca Fundació Mútua de Terrassa. E. Padilla, P. Pérez
  • Incidence of tuberculosis infection in children traveling to countries with high prevalence of tuberculosis. Beca FISS 2017-2019. E. Padilla.
  • Vigilancia y control en tiempo real de la infección relacionada con la asistencia sanitaria por bacterias multiresistentes a través de la secuenciación de genomas completos. Beca FISS 2018-2020. E.Padilla i E. Jiménez.
  • KPBLEE no aïllament. BECA PERIS. M. Xercavins, P. Pérez
  • Tractament paramomicina versus metronidazol en infeccions per Dientamoeba fragilis. BECA PERIS E. Padilla, P. Pérez, T. Pérez-Porcuna.
  • Millora del tractament amb fàrmacs antidepressius: desenvolupament i implementació de noves intervencions farmacogenètiques en àmbits hospitalaris. BECA PERIS.
  • Performance Evaluation cobas U 601 US. Roche Diagnostics®. Investigador principal: Eva Guillén