Assaigs clínics i Estudis multicèntrics

Actualment Catlab participa en els següents projectes de Recerca, Assaigs Clínics i Estudis Multicèntrics :
  • Centre de Referència nacional de Celiaquia Refractària (Investigació desenvolupada entre Citometria CatLab, el Dpt. d’Anatomia Patològica i Digestologia de H.U.M.T.). Essent un dels quatre únics centres en el món (Amsterdam, París, Buenos Aires)
  • Epidemiología, factores de riesgo y descripción clínica de la infección por Escherichia coli productora de AmpC. Estudi multicèntric amb participació del servei de medicina interna (àrea d'infecció) de HUMT, CST i Hospital de Sant Pau i els laboratoris de microbiologia de Catlab i de l’Hospital de Sant Pau.
  • Estudio epidemiológico prospectivo de pacientes pediátricos con exudado de oído medio pertenecientes a un área sanitaria bien delimitada en Terrassa, Barcelona (título abreviado: estudio Hermes). Estudi proposat i subvencionat per Pfizer I+D+i i realitzat pel servei de pediatria de HUMT i el laboratori de microbiologia de Catlab.
  • Determinación genotípica del tropismo del VIH1 en células mononucleares de sangre periférica, estudio Protest . Multicèntric amb participació dels serveis de medicina interna (área infecció) i els laboratoris de microbiología de l’Hospital Carlos III de Madrid, Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i Hospital Universitari Mutua de Terrassa.
  • Estudi multicèntric prospectiu de les bronquiolitis dels lactants en la població de referència de Terrassa. Multicèntric amb la participació dels serveis de pediatra de HUMT, CST i el laboratori de microbiologia de Catlab.
  • Papel de la coinfección en la neumonía extrahospitalaria en adultos durante la pandemia de gripe A. Estudi prospectiu realitzat pel servei de medicina interna de HUMT i el laboratori de microbiologia de Catlab.
  • Estudi prospectiu observacional i comparatiu entre la prova de la tuberculina (Mantoux ®) i les tècniques de determinació d’interferó gamma ( igras) en la detecció de la infecció latent tuberculosa (ilt). Multicèntric amb participació dels serveis de medicina interna i els laboratoris de microbiología de HUMT, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i Catlab.
  • Evaluación de un programa de optimización del uso de antimicrobianos (proa). Projecte amb participació del servei de medicina interna i de farmàcia de HUMT i el laboratori de microbiologia de Catlab.
  • Sistema de vigilància de les resistències antibiòtiques del Gonococ a Catalunya. (ViRAG-Cat). Grup de treball per a la vigilància de les resistències del gonococ als antimicrobians. Unitat de Sistemes de Vigilància del VIH/sida i les ITS a Catalunya, Centre d’Estudis Epidemiològics del VIH/sida i les ITS a Catalunya-Institut Català d’Oncologia (CEEISCAT-ICO). Sub Gral Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Departament de Salut.