Formació

Formació

Catlab, amb un Sistema de Gestió de la Qualitat, vetlla perquè el personal que hi realitza les activitats, rebi Formació Continuada.

Per mantenir i millorar l'eficàcia dels processos del Sistema, és necessari que el personal mantingui i millori la seva competència, i això es fa bàsicament a través de la Formació. Aquesta formació pot ser Interna: sessions, reunions, pràctiques organitzades pel propi laboratori, o bé Externa com assistència a cursos, jornades, seminaris o congressos.

Com a Responsables de l'extracció de sang, la manipulació i gestió de les mostres, des de Catlab, es planifiquen i realitzen accions formatives als Centres Extractors. Periòdicament, els facultatius de Catlab, participen en sessions clíniques als Centres d'Atenció Primària i Hospitals. Són sessions monogràfiques d'algun tema relacionat amb el Laboratori d'interès pels clínics.

Docència

Tal com s’esmenta en la seva Política de Qualitat, des de Catlab es reconeix la integració del coneixement dels seus professionals en la pràctica clínica, actuant com experts en la orientació i valoració de les proves diagnòstiques del seu àmbit, i conseqüentment, participa en la Formació del personal facultatiu i del personal tècnic.

  • Catlab participa en el programa de formació de Residents de l’especialitat d’Anàlisis Clíniques.
  • Catlab té convenis de col•laboració per realitzar les estades en pràctiques, amb diferents escoles de Tècnics de Laboratori (Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic).
  • Les àrees de Genètica i Microbiologia, tenen conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona en els programes de les llicenciatures de Bioquímica i de Biologia, per a la tutorització d’estades d’Estudiants en pràctiques.