Citometria

Butlletí Nº97 - Gener 2019

CITOMETRIA - Evolució en el diagnòstic per immunofenotip de les SLPC
Les síndromes limfoproliferatives cròniques de cèl·lula B (SLPC-B) abarquen un grup heterogeni de tumors hematològics que afecten als limfocits B madurs. Darrerament, s'han començat a utilitzar en rutina als laboratoris clínics, tècniques immunofenotípiques que permeten marcar anticossos amb diferents fluorocroms i proporcionen un recompte específic, sensible i reproduible per les diferents subpoblacions cel·lulars.

Butlletí Nº56 -Febrer 2015

CITOMETRIA - Marcadors pronòstic i Malaltia Mínima Residual
Les gammapaties monoclonals (GM) constitueixen un grup de trastorns o entitats caracteritzats per la proliferació clonal de cèl·lules plasmàtiques(CP). L’estudi immunofenotípic de les CP per citometria de flux multiparamètrica contribueix decisivament en el diagnòstic diferencial, el pronòstic i la monitorització de les GM.

Butlletí Nº48 - Març 2014

CITOMETRIA - Malaltia celíaca i citometria de flux
La malaltia afecta al 1% de la població, però se sap que és una patologia molt subdiagnosticada per ser amb freqüència asimptomàtica o que els símptomes es presenten de forma discontínua i amb un espectre clínic molt variable. L’estudi per citometria es basa en la identificació immunofenotípica i la quantificació dels limfòcits intraepitelials (LIEs) de la mucosa duodenal.

Butlletí Nº35 - Gener 2013

CITOMETRIA - La Citometria digital a la Clínica
La citometria digital ens permet realitzar un estudi ràpid de les interaccions entre diferents poblacions cel•lulars en suspensió en una quantitat mínima de mostra.

Butlletí Nº19 - Juliol 2011

CITOMETRIA - Determinació de ZAP-70
La Leucèmia Linfàtica crònica (LLC) és la leucèmia més freqüent a la població adulta occidental. La mitjana de supervivència global és de 10 anys tot i que, els joves tenen un risc superior de morir a causa de la malaltia. És per aquest motiu, molt important, la valoració de factors pronòstics i de tractaments que permetin remissions de bona qualitat i de llarga durada.