Hematologia i Hemostàsia

Hematologia i Hemostàsia

Es processen aproximadament 2200 mostres diàries, distribuïdes en línies per tipus de mostra, i amb diferenciació entre anàlisis de rutina i proves especials. Davant la sospita de patologia oncohematològica, es col·labora estretament amb Citometria de flux per un diagnòstic precoç. També es col·labora amb Genètica en l'estudi de síndromes mieloproliferatius crònics i altres patologies hematològiques.

Hematologia (EDTA)

L'automatització i organització de l'àrea, permet optimizar la quantitat de mostra, garantint la traçabilitat per obtenir múltiples resultats amb un sol tub de sang total en EDTA.
Per a les diferents tècniques, l'equipament de que es disposa és:

 • Hemograma, Fórmula Leucocitària i Reticulocits

  4 analitzadors Sysmex XN 10 en cadena HST

  Distribuïdor de mostres TS2000

  1 analitzador Sysmex XN 20

  Extensor-tenyidor SP10

  3 microscopis òptics

  Sistema de microscopi-anàlisis digital d'imatges Cellavision DM96

 • Velocitat de Sedimentació Globular

  2 analitzadors VESCUBE 200 Menarini

 • Inmunohematologia (Grup sanguini, Test de Coombs Directe i Indirecte, Identificació i Titulació d'Anticossos Irregulars)

  1 analitzador Ortho Autovue i disponibilitat per realitzar tècniques manuals

 • Anàlisis de HbA1c (HPLC)

  2 analitzadors D-100 BioRad

 • Estudi de Talassèmies (HbA2 y F) per HPLC

  1 analitzador D-10 BioRad

 • Electroforesis d'Hemoglobines

  1 analitzador Sebia hidrasys

  Segons els resultats de l'hemograma, la morfologia i la sospita diagnòstica es realitza un estudi seqüencial per HPLC i electroforesi. Es col·labora també amb Genètica per l'estudi molecular d'Alfatalasèmia en el diagnòstic d'Hemoglobinopaties.

Hemostàsia (Citrat)

Es disposa de 2 analitzadors ACLTOP 700.

Es realitzen diàriament tècniques de rutina en plasma fresc. Com a tècniques especials de menor freqüència s'efectuen proves per Estudi de Hipercoagulabilitat o Trombofília, i de forma programada els Estudis de Coagulopatia.

Tècniques manuals

 • Estudi d'Eosinòfils en moc nasal en al·lèrgies
 • Test de Kleihauer per descartar hemorràgia feto-materna
 • Anàlisis de Cristalls en líquids articulars.
 • Tinció d'Hemosiderina en orina