Citometria

Citometria

L’immunofenotip per citometria de flux s’ha convertit en els últims anys en una eina indispensable pel diagnòstic i seguiment de malalties oncohematològiques. D'altra banda, també té un paper important en malalties immunes, oncològiques i infeccioses.

La classificació de tumors de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) proposa una aproximació multiparamètrica al diagnòstic de les malalties, integrant dades clíniques, morfològiques, fenotípiques i genotípiques característiques de cada entitat, dins la qual s’inclou l’estudi immunofenotípic per citometria de flux.

A Catlab, des de l’àrea de citometria donem servei a diferents especialitats mèdiques, principalment a hematologia, anatomia patològica, digestologia, medicina interna, reumatologia, oftalmologia i pediatria.

Treballem amb diferents tipus de mostra: sang perifèrica, moll de l’os, teixits, adenopaties, PAAF i líquids biològics.

La citometria de flux és una tècnica d’anàlisi cel•lular altament precisa per a la separació, classificació i quantificació de cèl•lules en suspensió. Es basa en la utilització de feixos de llum làser que intercepten les cèl•lules que passen per la càmera de flux del citòmetre. Les cèl•lules són classificades per la seva mida, per la seva complexitat i pels múltiples marcadors inclosos en l’anàlisi, normalment en forma d’anticossos específics marcats amb diferents fluorocroms. Això permet realitzar un anàlisi multiparamètric avaluant la presència d’aquests marcadors de manera simultània en forma de percentatge relatiu i, en alguns casos en valors absoluts, de cada tipus cel•lular específic.

Diagnòstic Oncohematològic
 • Screnning de Síndrome Limfoproliferativa Crònica.
 • Síndromes Limfoproliferatives Cròniques B (SLPC-B): LLC, LNH Fol•licular, del Mantell, Tricoleucèmia,...
 • Síndromes Limfoproliferatives Cròniques T/NK: LGL, LLC-T, Sézary, ...
 • Quantificació de la Proteïna ZAP-70 com a factor pronòstic de la LLC-B.
 • Immunofenotip de Leucèmia Aguda: LAM, LAL-B, LAL-T,...
 • Immunofenotip de Cèl•lules Plasmàtiques: MM, MGUS, Leucèmia de Cèl•lules Plasmàtiques.
 • Quantificació de Progenitors Hematopoiètics “Stem Cells CD34+” amb plataforma única (recompte en percentatge i en valors absoluts) en mostres de sang perifèrica (pre-afèresi) per a Transplantament Autòleg de Sang Perifèrica (TASP).
 • Immunofenotip de moll de l’os en Síndromes Mielodisplàsiques (SMD) i Mieloproliferatives.
Diagnòstic Immunològic
 • Quantificació de Subpoblacions Limfocitàries T, B i NK amb plataforma única (percentatge i valors absoluts).
 • Subpoblacions Limfocitàries T en HIV.
 • Subpoblacions Limfocitàries en BAL.
 • Determinació de l’Antigen HLA-B27 (Associat a Espondilitis Anquilosant i altres malalties reumatològiques).
 • Immunofenotip de Limfòcits Intraepitelials Duodenals per a descartar la Celiaquia Refractària.