Sistemes d’Informació

Sistemes d’Informació

Catlab s’organitza en Laboratoris físicament diferenciats però interconnectats informàticament.

L’aplicatiu informàtic que utilitza Catlab per gestionar el registre de peticions, la validació de resultats i l’enviament informàtic de resultats analítics, és el programa informàtic MODULAB, desenvolupat per l'empresa WERFEN. A Catlab tenim un sol Modulab pels quatre Laboratoris; el Laboratori Central de Viladecavalls, el Laboratori Hospitalari de HUMT, el Laboratori Hospitalari del CST i el Laboratori Hospitalari de FHSJDM.

El gran volum de mostres i les diferents tipologies de clients, juntament amb els quatre laboratoris interconnectats entre ells, fan que Catlab tingui una estructura complexa en quan al seus Sistemes de Informació.

Modulab està integrat amb diferents Sistemes d’Informació externs:
  • HCIS (Sistema Informàtic del Grup Mútua de Terrassa)
  • Gestor Clínic (Sistema Informàtic del Consorci Sanitari de Terrassa)
  • ECAP (Sistema Informàtic de l’ICS, Primària CST, Primària Mutua)
  • PRO-H (Sistema Informàtic de l’Hospital de Martorell)
  • Connexió informática amb 2 Laboratoris Externs