Sistemes d’Informació

Sistemes d’Informació

Catlab s’organitza en Laboratoris físicament diferenciats però interconnectats informàticament.

L’aplicatiu informàtic que utilitza Catlab per gestionar el registre de peticions, la validació de resultats i l’edició de resultats analítics, és el programa informàtic EYRA, desenvolupat pel "Laboratori de Referència de Catalunya"(LRC). A Catlab tenim quatre Eyras diferents, un per cada Laboratori; el Laboratori Central de Viladecavalls, el Laboratori Hospitalari de HUMT, el Laboratori Hospitalari del CST i el Laboratori Hospitalari de FHSJDM, però els quatre Eyras estan interconnectats entre ells a temps real.

El gran volum de mostres i les diferents tipologies de clients, juntament amb els quatre laboratoris interconnectats entre ells, fan que Catlab tingui una estructura complexa en quan al seus Sistemes de Informació.

Eyra està integrat amb diferents Sistemes d’Informació externs:
  • HCIS (Sistema Informàtic del Grup Mútua de Terrassa)
  • WebInfo (aplicatiu web de consulta de resultats de Mútua)
  • Gestor Clínic (Sistema Informàtic del Consorci Sanitari de Terrassa)
  • OMI AP (Sistema Informàtic de la Primària del CST)
  • ECAP (Sistema Informàtic de l’ICS)
  • PRO-H (Sistema Informàtic de l’Hospital de Martorell)
  • Aplicatiu informàtic d’ EGARSAT SP
  • Connexió informática amb 3 Laboratoris Externs