Línies de Treball

Línies de Treball

El Laboratori central de Catlab s'organitza en diferents àrees, la majoria de les quals es troben en un gran espai diàfan "CoreLab", amb el que comparteixen i optimitzen la tecnologia existent al Laboratori.

Les àrees en que s'organitza Catlab són les següents : Extra Analítica, Bioquímica, Hematologia i Hemostàssia, Immunologia, Microbiologia i Serologia, Citometria, Citogenètica i Biologia Molecular.

Cadascuna de les àrees té un facultatiu responsable. Es un procés integral, en que en tot moment es disposa de la traçabilitat de la mostra; des de l'arribada i registre al Sistema Informàtic, la recepció, el processament, l'anàlisis, la validació i arxiu, i l'enviament informàtic del resultat.

Extra Analítica

L’àrea Extra-Analítica està formada per Atenció al client, Administració, Recepció de mostres i Garantia de la Qualitat extraanalítica

Bioquímica - Immunologia

L’àrea de Bioquímica - Immunologia de Catlab disposa d’unes instal·lacions amb un alt grau d’automatització i elevat nivell tecnològic.

Hematologia i Hemostàsia

Aquesta àrea disposa d’una rutina hematològica altament automatitzada (cadena de transport, distribuïdor de mostres, microscopia digital-Cellavision®) que permet optimitzar mostres i garantir traçabilitat de resultats.

Microbiologia

L’àrea de Microbiologia de Catlab es troba repartida entre el Laboratori Central de Viladecavalls i els 3 Laboratoris hospitalaris a ón s’hi processen les mostres de les urgències i dels pacients ingressats.

Citometria

Des de l’àrea de Citometria de Catlab donem servei a diferents especialitats mèdiques, principalment, a hematologia, anatomia patològica, digestologia, medicina interna, reumatologia, oftalmologia i pediatria.

Genètica

Comptem amb professionals formats en els camps de la genètica molecular i la citogenètica, i en la seva aplicació tant en la detecció d’alteracions constitucionals com adquirides, pel que podem donar un servei transversal, d’utilitat per qualsevol especialitat mèdica. Oferim assessorament pel diagnòstic de malalties genètiques rares.

Laboratoris Hospitalaris

Catlab disposa de tres Laboratoris Hospitalaris que funcionen 24 hores 365 dies l'any. Els tres Laboratoris treballen en xarxa, i disposen dels mateixos analitzadors i procediments de treball.

Sistemes d’Informació

Catlab s’organitza en Laboratoris físicament diferenciats interconnectats informàticament entre ells, i integrat amb diferents Sistemes d'Informació externs.