Extra Analítica

Extra Analítica

L’àrea Extra-Analítica està formada per Atenció al client, Administració, Recepció de mostres i Garantia de la Qualitat extraanalítica

A la Fase Preanalítica de Catlab hem acreditat segons la norma UNE-EN ISO 15189 els processos de l'extracció de sang, la manipulació i la gestió de mostres de sang i orina.

image description

Atenció al client i Administració
Àrea que vehiculitza les consultes dels clients adreçades a Catlab i els posa en contacte amb les diferents seccions. També gestiona l'arribada de peticions dels diferents Sistemes d'Informació. Mes d'un 95% de les peticions ens arriben en format electrònic.

image description

Recepció de mostres
Catlab dona servei a 96 centres d’extracció. Les mostres ens arriben totes en neveres que compleixen la norma UN 3373. Totes les rutes de missatgeria disposen d’un control de Temperatura i de Temps de transport . L'automatització disposa de 1 P512 i 1 P612 que recepcionen, distribueixen i prioritzen.

image description

Garantia de Qualitat Extraanalítica
Catlab disposa d’un programa propi de gestió d’incidències PIC (Programa Incidències Catlab), que diàriament envia les incidències preanalítiques via e-mail a cadascun dels centres i mensualment un resum de les incidències per tipus de mostra. Els procediments per a les extraccions i la recollida de mostres es troben actualitzats a l'apartat del catàleg.