Microbiologia

Microbiologia

L'àrea de Microbiologia està repartida físicament en quatre laboratoris diferents. Tres laboratoris es troben als centres hospitalaris; en aquests es realitza la Bacteriologia del pacient ingressat, incloent els estudis de control de infecció nosocomial.

El quart laboratori està situat al Laboratori Central de Viladecavalls. És el laboratori on es centralitzen les àrees següents :

Àrees de coneixement
 • Bacteriologia general.
 • Micosis.
 • Micobacteris: Identificació molecular, Antibiograma convencional de primera i segona línea i Detecció de Resistències amb metodologia molecular.
 • Parasitologia.
 • Mecanismes de Resistència Bacteriana.
 • Diagnòstic microbiològic de les infeccions de transmissió sexual.
 • Serologia infecciosa : quimioluminiscència, ELISA automatitzat, ELFA, IFI i manual.
 • Microbiologia molecular
 • - Diagnòstic microbiològic molecular de diferents microorganismes causants d’infecció ( Bacteris, Virus, fongs, Micobacteris, paràsits ...).

  - Epidemiologia molecular mitjançant Rep-PCR: Estudis clonals.

  - Laboratori molecular de detecció de diferents mecanismes de resistència bacteriana ( AMPc, Carbapenemases, ß-lactamases...).

  - Genotipat Bacterià.

  - Laboratori de referència de diagnòstic molecular de la infecció de transmissió sexual (ITS).

  - Laboratori de referència del virus de la Immunodeficiència humana (VIH-1).

  Estudis : Càrrega Viral

  - Estudi del virus de la Hepatitis :

  Hepatitis B: Càrrega Viral i Genotipat.

  Hepatitis C: Càrrega Viral, Genotipat i Subtipus.

Imatges Microbiologia