Integració de laboratoris

Catlab s’origina de la integració dels Laboratoris de dues de les principals organitzacions sanitàries integrals de Catalunya; Hospital Universitari Mútua de Terrassa i Consorci Sanitari de Terrassa.

Abans de la integració, les característiques dels respectius laboratoris eren :

Laboratori Hospital Universitari Mútua de Terrassa

 • 3, 3 milions determinacions/any
 • 90 treballadors
 • Conveni "Clíniques privades"
 • Aliança estratègica amb GeneralLab (EgarLab 2002-2008)
 • Nou edifici logístic: trasllat del laboratori central del grup i decisió de renovació tecnològica.
 • UNE-EN ISO 9001:2000
 • Formació de residents

Laboratori Consorci Sanitari de Terrassa

 • 3, 6 milions determinacions/any
 • 80 treballadors
 • Conveni "XHUP" (Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya)
 • Automatització integral des de l´any 2004
 • Intents de fusió no fructificats amb LRC (2002) i Parc Tauli (2005)
 • UNE-EN ISO 9001:2000
 • Formació de residents

Objectius de la integració

Els principals objectius per dur a terme la integració varen ser :

Catlab comença la seva activitat el Juny del 2008, amb un volum de treball de 3200 peticions diàries.
 • Alliberar espais assistencials en els dos hospitals
 • Aprofitar les economies d’escala
 • Augmentar la capacitat tècnica amb tecnologia puntera
 • Ampliar la cartera de serveis d’anàlisis clíniques d’alt nivell i qualitat
 • Promoure l’adopció de tecnologies de la informació
 • Ampliar l’àmbit geogràfic i de clients
 • Avançar en la col·laboració entre CST i HUMT, estimulada i promoguda pel CatSalut

Laboratori Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Al Juny de 2012 s'incorpora a Catlab el Laboratori de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.