Tesis doctorals

Estudi epidemiològic i dels patrons antimicrobians del bacteri intracel·lular facultatiu Legionella a l'ambient.

Aquesta tesi doctoral, llegida l'octubre de 2018, ha estat elaborada per la biòloga Tíscar Graells i dirigida per la Dra. Emma Padilla, i s'ha realitzat durant els darrers 3 anys al laboratori de Microbiologia de Catlab a Viladecavalls i al departament de Bioquímica mèdica i Microbiologia de la Universitat d'Uppsala.
L'objectiu principal de l'estudi ha estat profunditzar en l'estudi de l'epidemiologia, ecologia i sensibilitats antibiòtiques del bacteri Legionella per tal de millorar la seva detecció, estratègies de control i tractament.

La tesi s'ha presentat en format de compendi d'articles científics publicats en destacades revistes internacionals. Les referències són:

Legionella pneumophila recurrently isolated in a Spanish hospital: Two years of antimicrobial resistance surveillance.2018 Oct;166:638-646. doi: 10.1016/j.envres.2018.06.045. Epub 2018 Jul 5.

The all-intracellular order Legionellales is unexpectedly diverse, globally distributed and lowly abundant.2018 Sep 10. doi: 10.1093/femsle/fiy185.

"Gestión de riesgos en los laboratorios de urgencias y su impacto en la seguridad del paciente"

Aquesta tesi doctoral, llegida l'abril de 2017, ha estat elaborada per la biòloga Elisabeth González Lao i dirigida per la Dra. Eva Guillén, i s'ha realitzat durant els darrers 4 anys als Laboratoris hospitalaris de Catlab.
L'objectiu principal de l'estudi ha estat millorar i fomentar la Seguretat del Pacient. El punt de partida ha sigut estudiar tots els possibles riscos que poden succeir als tres Laboratoris d'Urgències de l'estudi, i posteriorment planificar i monitoritzar una sèrie d'accions preventives i correctives que formaran part de la Gestió de Riscos del Laboratori.
Us adjuntem un resum de la tesi :