17-Hidroxiprogesterona

17OHPR Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hormones
Mètode:
Immunoassaig per Quimioluminiscència
Tipus mostra:
Sang
Quantitat mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
14 dies
Valors de referència:
Home
> 16 Anys 0.5 - 2.1 (ng/mL)
Dona
> 18 Anys 0.1 - 2.3 (ng/mL)