17-Hidroxiprogesterona

17OHPR Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hormones
Mètode:
Immunoassaig per Quimioluminiscència
Tipus mostra:
Sang
Quantitat mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
14 dies
Valors de referència:
De 0 Anys a 1 Anys 0.79 - 16.71 (ng/mL)
De 1 Anys a 13 Anys 0.0 - 2.28 (ng/mL)
Home
> 13 Anys 0.29 - 2.06 (ng/mL)