2-Etoxiacetat (Orina)

ETOXIO Descarregar PDF
  • Tub orina 10 mL
Secció:
Bioquímica
Mètode:
Cromatografía de Gassos
Tipus mostra:
Orina
Quantitat mostra:
1 mL
Contenidor:
T. ORINA
Termini de lliurament:
14 dies