2-Etoxiacetat (Orina)

ETOXIO Descarregar PDF
  • Tub orina 10 mL
Secció:
Bioquímica
Mètode:
Cromatografía de Gassos
Tipus mostra:
Orina
Quantitat mostra:
1 mL
Contenidor:
T. ORINA
Termini de lliurament:
23 dies
Valors de referència:
> 0 Anys 0.0 - 50.0 (mg/L)