6-Fosfogluconat deshidrogenasa

6FGLDH Descarregar PDF
  • EDTA 3 mL
  • Heparina-Na
Secció:
Hematologia
Mètode:
Cinètica enzimàtica
Tipus mostra:
Sang
Quantitat mostra:
2 mL
Contenidor:
T. LILA EDTA 3 mL
T.VERD HEP. Na 4 mL
Termini de lliurament:
30 dies
Motius rebuig:
S´accepten:
LILA EDTA 3 mL o T.VERD HEP. Na 4 mL
Valors de referència:
> 0 Anys 6.2 - 9.9 (UI/gHb)