Abella (veri) IgG4

AGI1G4 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Al·lèrgia
Mètode:
Fluoroinmunoanàlisi
Tipus mostra:
Sang
Quantitat mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
10 dies
Sinònims:
Apis Mellifera IgG4, Gi1