Vespa crabro (veri) IgE

ALEI75 Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Al·lèrgia
Mètode:
Fluoroinmunoanàlisi
Tipus mostra:
Sang
Quantitat mostra:
100 µL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
1 dia
Sinònims:
I75, Abejorro IgE