Viscositat (Relativa a l´aigua)

VISCOS Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Hematologia
Mètode:
Viscosimetría
Tipus mostra:
Sang
Quantitat mostra:
3 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
5 dies
Motius rebuig:
Volum mínim imprescindible 3mL
Valors de referència:
> 0 Anys 1.4 - 1.8