Zonisamida

ZONISA Descarregar PDF
  • Sèrum
Secció:
Fàrmacs i drogues d´abús
Mètode:
Cromatografía líquida/Tàndem masas
Tipus mostra:
Sang
Quantitat mostra:
1 mL
Contenidor:
T. VERMELL SÈRUM 10 mL
Termini de lliurament:
9 dies
Observacions:
Volum: 1 mL
Sinónims: Zonegran
Mètode: Cromatografía líquida/Tándem masas (LC-MS/MS)
Valors de referència:
> 0 Anys 10.0 - 40.0 (mcg/mL)