Avís legal i Política de Privacitat

Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris/àries d'aquest portal. L'usuari/ària ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

Titularitat

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que la pàgina web ww.catlab.cat, pertany a CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE, amb NIF núm. V64768633, i domicili social a Vial
Sant Jordi, s/n a Viladecavalls, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 40351, foli
137, full núm. B-364984.

Modificacions i Responsabilitats

CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les
modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CATLAB Centre
Analítiques Terrassa AIE fereix en aquest lloc Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.

CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions
motivades per causes alienes a l’entitat. Tampoc respondrà pels danys causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes de tercers.

Enllaços Externs

La web pot facilitar l’accés a altres llocs web que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet titularitat de tercers, amb la finalitat de facilitar recursos o informacions d’interès. No obstant, CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE no es fa responsable del contingut dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l’accés o ús del mateix, al no ser-ne el titular.

Tanmateix, en el supòsit que un usuari detecti qualsevol tipus d’irregularitat en relació als llocs enllaçats, es pot comunicar a CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE a l’efecte d’adoptar les mesures oportunes, sense que en cap cas la comunicació comporti cal assumpció de responsabilitat ni obligació per part del titular de la web www.catlab.cat.

Propietat Intel·lectual

Aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructura, bases de dades i els diferents elements que conté i tots els seus continguts són propietat de CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE o d’alguna entitat vinculada a la mateixa o de terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts, sense que es pugui entendre cedits ni reconeguts als usuaris cap dret sobre els mateixos.

Política de Privacitat

Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

CATLAB CENTRE D’ANALÍTIQUES TERRASSA AIE (d’ara en endavant CATLAB), amb NIF núm. V64768633 i domicili social a Viladecavalls (08232), Vial Sant Jordi, s/n, mail: notificacionslopd[at]catlab[dot]cat.

Delegat de Protecció de Dades: dpd[at]mutuaterrassa[dot]cat

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A l’entitat tractem les dades personals dels usuaris de la web per a les següents finalitats: Per atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte. En el cas que es facilitin dades personals a través dels formularis de què disposa la web, CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE, l’informa que les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents als formularis, en els quals se li informarà també de l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, així com les comunicacions a tercers si escau.

Bases legals per al tractament: La base legal per al tractament és el consentiment de l'usuari que es considera atorgat en acceptar la present política de protecció de dades.

El termini de conservació: Es conservaran mentre no es revoqui el consentiment i, en el seu cas, es mantindran bloquejades durant els terminis de prescripció legal.

3.- Destinataris de les dades personals

L’entitat comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:
Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

4.- Drets dels titulars de les dades

Els titulars de les dades poden exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament de les seves dades, així com retirar el seu consentiment.

Pot exercir els citats drets mitjançant una comunicació a l’adreça de correu electrònic notificacionslopd[at]catlab[dot]cat o per correu postal a Catlab, Vial Sant Jordi, s/n, Viladecavalls, identificant a la seva petició la següent informació:

1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (APDCAT http://apdcat.gencat.cat/ca/inici o AGPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

POLÍTICA DE “COOKIES”

Les "cookies" són petits arxius de text que s’emmagatzemen en l’ordinador de l’usuari quan visita llocs web. La seva utilització té per finalitat que aquests llocs funcionin d’una manera més eficient.

La política de CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE, se subjecta a la normativa en vigor, relativa a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, CATLAB Centre Analítiques Terrassa AIE, l’informa de les "cookies" que fa servir:

- "Cookies" pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des de l’equip o domini gestionat per l’editor de la web y des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari. Només s’utilitzen "cookies" pròpies per a predeterminar l’idioma seleccionat per l’usuari.

- "Cookies" de tercers: Google Analytics és un servei gratuït que ofereix Google Inc., i que recull informació a fi d’elaborar informes estadístics sobre quines pàgines del lloc web s’han consultat, com s’ha accedit al lloc web, en quin moment, amb quin navegador, etc. Posteriorment aquesta informació s’envia als servidors de Google Inc.

Pot obtenir més informació sobre les “cookies” que utilitza el servei Google Analytics a http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Google Analytics ha desenvolupat una eina que es pot instal·lar al navegador en cas que no es vulgui ser
rastrejat per les "cookies": https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

En cap cas les "cookies" serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar informació sobre el funcionament i el control de les "cookies". Sempre es pot rebutjar l’ús mitjançant la selecció de la configuració apropiada per al seu navegador.

Legislació i Jurisdicció Aplicables

Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la pàgina web i del seu ús, seran competents els Jutjats i Tribunals els que es determinen legalment.