Biologia Molecular

Butlletí Nº74 - Octubre 2016

BIOLOGIA MOLECULAR - Genotip de l'Apolipoproteïna E i l’Alzheimer
L’ apolipoproteina E (ApoE) és una proteïna de 299 aminoàcids, constituïda per una única cadena polipeptídica. L’ApoE està implicada en el transport del colesterol i d’altres lípids en diferents teixits. És la principal apolipoproteina que s’expressa en el teixit cerebral, principalment en la neuròglia. Les variacions polimòrfiques del locus de ApoE actuen com a factors de risc heretats i afecten la susceptibilitat genètica a la malaltia d’Alzheimer.

Butlletí Nº64 - Novembre 2015

BIOLOGIA MOLECULAR - Seqüenciació massiva per les resistències als antiretrovirals VIH-1
A Catlab, a partir de febrer de 2016, s'utilitzarà la seqüenciació massiva per fer el test de resistència als antiretrovirals VIH-1. Aquest mètode té una sèrie d'avantatges; es determinen les resistències de les tres regions (Pro,RT,INT) de manera integrada i en un sol test, determina automàticament el subtipat del virus del VIH-1, i permet la detecció de mutacions de quasiespècies víriques que representen només l'1% de la població vírica, enfront el 20% del test actual.

Butlletí Nº52 - Setembre 2014

BIOLOGIA MOLECULAR - Al·lel HLA-B5701
La determinació de l’al·lel HLA-B*5701 és el primer test farmacogenètic en el context del tractament de la infecció per VIH-1. L’haplotip de HLA-B*5701 prediu de forma significativa el risc de reacció d'hipersensibilitat a l'Abacavir (ABC), que actualment és l'antiretroviral inhibidor de la transcriptasa inversa, utilitzat de forma preferent per tractar el VIH-1.

Butlletí Nº47 - Febrer 2014

BIOLOGIA MOLECULAR - Canvi de mètode en l'estudi molecular de la celiaquia
La malaltia celíaca és una malaltia inflamatòria crònica intestinal que afecta del 1 al 3% de la població occidental. A nivell molecular, està associada a gens del sistema HLA. A partir del desembre de 2013 incorporem un nou equip que ens permet fer un estudi complet de les dues regions genètiques relacionades amb la celiaquia (HLA-DQA/HLA-DQB). Aquest equip està dissenyat per treballar amb la tècnica de la hibridació reversa adaptada a una placa de microarrays, i ens permet conèixer també si aquests al·lels es troben en estat heterozigot o homozigot.

Butlletí Nº32 - Octubre 2012

BIOLOGIA MOLECULAR - Canvi de mètode per l'estudi molecular de les mutacions del Gen HFE relacionat amb l'Hemocromatosi hereditària
L’ Hemocromatosi hereditària (HH) és una malaltia genètica de transmissió autosòmica recessiva que provoca una alteració en el metabolisme del ferro.

Butlletí Nº14 - Febrer 2011

BIOLOGIA MOLECULAR - Fenotipat i Genotipat de HLA-B27
La presència de l’antigen HLA-B27 s’associa estretament des de fa més de 30 anys amb l'Espondilitis anquilosant.

Butlletí Nº2 - Gener 2010

BIOLOGÍA MOLECULAR - Noves tècniques de Biología Molecular. Any 2009
Creiem que pot ser del vostre interès conèixer totes les noves tècniques que l’àrea de Biologia Molecular de Catlab ,ha posat en funcionament durant l’any 2009.