Catlab, present al X Congrés de la ACCLC.

A principis de març, s'ha celebrat a Manresa el X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic.

Data publicació: 07/03/2012

Catlab presenta la Comunicació oral : Valoració dels resultats de la IgE específica a l'àrea del Vallès Occidental al X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic.