Catlab, primer Laboratori acreditat per a l'estudi de LIEs en celiaquia

Data publicació : 23/10/2019
Catlab ha estat el primer laboratori acreditat a l'estat per l'estudi de LIEs en celiaquia

Catlab ha estat acreditat el passat mes de setembre per ENAC per la Norma UNE-EN ISO 15189, per a l'estudi de LIEs mitjançant Citometria de Flux, per mostres de biòpsia de duodè que s'obtenen per endoscòpia. Es una prova ràpida i poc invasiva que contribueix al diagnòstic, pronòstic i seguiment de la malaltia celiaca. Aquí tenim diferents enllaços de revistes de l'ambit sanitari, que es fan ressó de la notícia:

- Redacción médica

- Diario Médico

- Farma News

- Medicina 21