Cadena automatitzada d'orines a Catlab

Data publicació : 21/01/2017
S'ha posat en marxa al Laboratori Central de Catlab la primera cadena automatitzada de mostres d'orines de l'estat.

Durant el mes de juny de 2016 s'inicià la posada en marxa al Laboratori Central de Viladecavalls d'una cadena automatitzada d'orines. Està composta per un distribuidor de mostres P512 que connectat al Sistema Informàtic, separa les mostres d'orina segons les magnituds sol·licitades(bàsics, cultius, bioquímica, drogues,...). El P512 està connectat a 2 analitzadors COBAS U601/U701 que realitzen els bàsics d'orina i sediments. Per tant, les mostres en que es sol·licita bàsic d'orina ja passen directament a l'analitzador, i si pertoca, es realitzarà el sediment o es separarà pel cultiu.