Entrevista sobre "seguretat del pacient"

Data publicació : 01/02/2019
La seguretat del pacient, un aspecte clau a la medicina del laboratori.

El Departament de Salut ha posat en marxa el Grup de Treball de Laboratori d'Anàlisis Clíniques, per tal d'impulsar procediments basats en la gestió del risc, i fomentar la seguretat del pacient. Per Catlab, forma part del grup de treball la Dra. Eva Guillén, coordinadora de Bioquímica-Immunologia. Aquí tenim l' enllaç de l'entrevista a la Dra. Guillén publicada a la web del Departament.