Catlab acredita la Preanalítica i la Bioquímica automatitzada.

ENAC acredita per la Norma 15189, la Preanalítica i les magnituds de la Bioquímica Automatitzada de sang i orina de Catlab.

Data publicació: 07/02/2012
<strong>Catlab acredita la Preanalítica i la Bioquímica automatitzada.</strong>
Acreditació per la Norma 15189 del procés Preanalític i de les magnituds de Bioquímica Automatitzada

Aquest mes de febrer es va passar satisfactòriament l'auditoria externa d'Acreditació per la Norma UNE-EN ISO 15189 a Catlab. S'ha acreditat el procediment d'extracció, manipulació i gestió de mostres, i les magnituds de la Bioquímica automatitzada de sang i orina.