Tesi doctoral realitzada a Catlab

Data publicació : 11/07/2017
La tesi doctoral "Gestión de riesgos en los laboratorios de urgencias y su impacto en la seguridad del paciente" s'ha elaborat durant els darrers 4 anys als Laboratoris hospitalaris de Catlab.

La tesi doctoral ha estat realitzada per la biòloga Elisabeth González Lao. L'estudi identifica tots els possibles errors que poden succeir als processos del Laboratori, i les accions preventives i correctives a implantar. Trobareu més informació a l'apartat de la web Qualitat/Producció científica/Tesis doctorals