Implicació

Els facultatius de Catlab, com a experts en l'orientació i valoració de les proves diagnòstiques del seu àmbit, participen de forma activa i integrada en l'elaboració de les guies de pràctica clínica dels processos assistencials, formant part de les següents Comissions Clíniques :

image description

- Comissió del Control de la Infecció Nosocomial
- Comissió del Gangli
- Comissió d' Infecció de Cirurgia Ortopèdica
- Comissió d'Infecció Hospitalària
- Comitè Investigació de la Fundació HUMT
- Comitè de transplantament Autòleg de Sang Perifèrica (TASP)
- Programa de Control Tuberculosi
-Comissió de Seguretat de Pacients
- Comitè de Limfoma

image description

- Comitè de Tranfusions de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
- Comitè d' Infeccions

image description

- Comissió d'Antibiòtics
- Comissió del Control de la Infecció Nosocomial
- Comissió d'Infecció hospitalària
- Comitè d'Adequació de la Demanda
- Comitè de Transfussió
- Programa de Control de la Tuberculosi

- Comissió d’adequació a la L.O.P.D.
- Comissió de Seguiment amb Atenció Primària
- Comitè de Qualitat per a la Certificació i Acreditació
- Grup d'Incidències
- Grup d'Integració Informàtica
- Grup d'Hematologia
Catlab a través dels seus facultatius, participa en els següents Grups de Treball i Comitès Científics :

 • Comissió d'Acreditació de Laboratoris de la SEQC (Sociedad Española de Química Clínica).
 • Comissió de Bioquímica de les malalties immunològiques de la SEQC.
 • Comissió de Gestió del Laboratori Clínic de la SEQC.
 • Comissió de Magnituds Biològiques relacionades amb la Urgència mèdica de la SEQC.
 • Comissió de la Qualitat ExtraAnalítica de la SEQC.
 • Comitè per l’Estudi de les Infeccions de Transmissió Vertical de SCMIMC (Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica).
 • Comitè de Gèrmens d’Especial Rellevància de VINCAT (Programa de Vigilància de la Infecció Nosocomial).
 • CEGEC (Consorcio Español de Genética de la Enfermedad Celíaca).
 • GCC (Grup Català de Citogenètica del Col·legi Oficial de Biòlegs).
 • GEAI (Grupo de Estudio de las Enfermedades Autoinmunes de la Sociedad Española de Inmunologia).
 • Grup consolidat de recerca de la Malaltia Celíaca de la ACCLC (Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic).
 • Secció Gestió del Laboratori Clínic de la ACCLC.
 • Secció Cribratge Prenatal d’Aneuploïdies de la ACCLC.
 • Secció Bioquímica Oncològica de la ACCLC.
 • Vocal d' Anàlisis Clíniques del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.
 • Grup català de Diagnòstic Oncohematològic per Citometria de Flux (Hospital Clínic de Barcelona)

Enllaços relacionats :