Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº99 - Març 2019

BIOQUÍMICA - Actualitzacions en sang oculta en femta
El càncer colorectal ocupa el segon lloc en incidència i en mortalitat per càncer en els països desenvolupats. Recentment a Catlab s'han realitzat una sèrie de canvis per actualitzar la tècnica i millorar la interpretació clínica. S'ha canviat l'analitzador i el contenidor de recollida, la unitat amb la que s'expressen els resultats, i s'ha canviat el punt de tall.

Butlletí Nº98 - Febrer 2019

MICROBIOLOGIA - Projecte Poseidon; desenvolupament d'un biosensor per detecció de Legionella
El Projecte Poseidon ha estat finançat pel Programa Horizon 2020. Hi han participat 6 institucions de 4 països europeus, entre elles Catlab. L'objectiu era desenvolupar un biosensor per a monitorar la concentració de Legionella in situ als sistemes d'aigua en instal·lacions d'alt risc. La tasca de Catlab va ser validar el prototip de detecció i quantificació de Legionella en mostres d'aigua.

Butlletí Nº97 - Gener 2019

CITOMETRIA - Evolució en el diagnòstic per immunofenotip de les SLPC
Les síndromes limfoproliferatives cròniques de cèl·lula B (SLPC-B) abarquen un grup heterogeni de tumors hematològics que afecten als limfocits B madurs. Darrerament, s'han començat a utilitzar en rutina als laboratoris clínics, tècniques immunofenotípiques que permeten marcar anticossos amb diferents fluorocroms i proporcionen un recompte específic, sensible i reproduible per les diferents subpoblacions cel·lulars.

Butlletí Nº96 - Desembre 2018

EXTRAANALÍTICA - Cribratge d'aneuploïdies en sang materna
Aquest mes de novembre s'ha posat en marxa el nou Protocol de l'embaràs, que inclou la prova del cribratge d'aneuploïdies en sang materna, i que permet la detecció de DNA del fetus a la sang de la mare a partir de la setmana 12, per a dones, en que el cribratge bioquímic sigui d'alt risc i de risc intermedi. El cribratge consisteix en la detecció d'anomalies numèriques dels cromosomes 13,18 i 21. Es a dir, detecció de Síndrome de Down (trisomia 21), Síndrome d'Edwards (trisomia 18) i Síndrome de Patau (trisomia 13).

Butlletí Nº95 - Novembre 2018

GENÈTICA - Marcadors moleculars en glioma
El glioma és el tumor primari més comú entre els tumors malignes intracranials. Hi ha un nombre creixent de biomarcadors en glioma en l'àmbit de la investigació, però actualment en rutina se n'utilitzen tres : Codeleció 1p/19q; Mutació de IDH 1/2; i Metilació de MGMT.

Butlletí Nº94 - Octubre 2018

QUALITAT - Enquestes als metges d'Urgències
Dins el Pla de Mesura de satisfacció dels clients 2016-2018, a Catlab s'han realitzat enquestes als metges d'Urgències de HUMT, FHSJDM i CST. S'exposen els resultats de les 9 preguntes consensuades de l'enquesta, sobre la percepció i la valoració que tenen els professionals del laboratori, i les conclusions i accions de millora que s'han posat en marxa des del Laboratori.

Butlletí Nº93 - Setembre 2018

MICROBIOLOGIA - Tuberculosi
La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Mycobacterium tuberculosis. En aquest butlletí, veureu com s'adquireix, com es diagnostica i com es tracta. La frequència actual de la malaltia, i les proves que disposem al Laboratori per a diagnosticar-la.

Butlletí Nº92 - Juny 2018

GESTIÓ - Desè aniversari Catlab
Per commemorar el 10é aniversari de Catlab, el passat 7 de juny es va celebrar amb èxit, una jornada científica amb el títol “Genètica: del laboratori a la pràctica clínica”. En aquest "Catlab Informa" repassem la trajectoria del nostre Laboratori en aquests 10 anys, la seva organització actual, i com s'ha anat consolidant com uns dels grans laboratoris del país.

Butlletí Nº91 - Maig 2018

URGÈNCIES - Marcadors de Preeclampsia
La Preeclampsia és un transtorn hipertensiu de l'embaràs, que causa una important morbi-mortalitat materno-fetal, que afecta al 2-8% dels embarassos. Als darrers anys, nombrosos estudis han intentat determinar marcadors de predicció de risc de preeclampsia, tenint com a repte, identificar a les dones amb major risc, així com estrategies per reduïr la seva prevalença. A Catlab hem començat a utilitzar com a marcador de preeclampsia el rati sFlt-1/PlGF.

Butlletí Nº90 - Abril 2018

BIOQUÍMICA - Vitamina D : Actualització
Recentment, s'han modificat els valors de referència que apareixen a l’informe del nostre laboratori de la Vitamina D. Actualment, existeixen diferents mètodes per a la seva mesura, i els valors de referència depenen molt de la població estudiada ja que varien amb el sexe, edat , època estacional, latitud geogràfica, alimentació, índex de massa corporal, grup ètnic... Amb aquesta gran variabilitat, hem decidit actualitzar els valors de referència seguint les recomanacions del Protocol d’indicacions per la mesura de vitamina D aprovat per l’ICS.