Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº6 - Juny 2010

MICROBIOLOGIA - Paràsits en femta
Des de Catlab s’ha fet un estudi de la determinació de paràsit en femta de l’any 2009.S’han realitzat un total de 23126 determinacions de paràsits en femta, dels que 1850 (8%) han estat positius.

Butlletí Nº5 - Maig 2010

QUALITAT- Algoritmes de treball a Catlab
Des de Catlab s’està treballant en buscar mecanismes i criteris, consensuats amb els nostres clients, per ajudar als facultatius en el seu diagnòstic i seguiment dels pacients, tot racionalitzant la demanda analítica.

Butlletí Nª4 - Abril 2010

QUALITAT - Catàleg de Catlab
A l’octubre del 2009 Catlab va fer difusió del seu propi catàleg de proves en format PDF.Les actualitzacions del catàleg es faran trimestralment via informàtica, per això s’aconsella no fer copies en format paper.

Butlletí Nº3 - Febrer 2010

HEMATOLOGIA - Estudis de coagulació a Catlab
A Catlab, es realitzen diariament els estudis bàsics i les proves especials s'agrupen en perfils.

Butlletí Nº2 - Gener 2010

BIOLOGÍA MOLECULAR - Noves tècniques de Biología Molecular. Any 2009
Creiem que pot ser del vostre interès conèixer totes les noves tècniques que l’àrea de Biologia Molecular de Catlab ,ha posat en funcionament durant l’any 2009.

Butlleti Nº1 - Desembre 2009

HEMATOLOGÍA - Noves unitats i valors de referència de HbA1c
Actualment l’HbA1c és el paràmetre de referència per avaluar el control de la diabetis i es pot realitzar utilitzant diferents estàndards de calibració, i per tant amb resultats lleugerament diferents (IFCC, JDS; DCCT/NGSP).