Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº17 - Maig 2011

GESTIÓ - Mesures per racionalitzar la demanda analítica
Des de la Direcció de Catlab, i en l’actual context de crisi econòmica, s’ha demanat als responsables de les diferents àrees analítiques, que portin a terme accions de millora per racionalitzar la demanda.

Butlletí Nº16 - Abril 2011

QUALITAT - De la Certificació a l'Acreditació
Des de la creació de Catlab, es va apostar per entrar en un procés d’implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en normes internacionals, així es va certificar el Laboratori per la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. L'Acreditació però, és una norma que s’ajusta millor a les particularitats del sector i que reconeix la seva competència tècnica.

Butlletí Nº15 - Març 2011

HORMONES - Revisió i seguiment de l'estudi inicial de la Funció Tiroïdal en el protocol d’Atenció Primària.
El Protocol inicial era: TSH* (T4L*, T3* i Ac Antitiroïdals). Fins ara si TSH era inferior a 0.29 μU/mL o superior a 6 μU/mL, es generava T4L. Si T4L era normal (8.8 pmol/L -20.1 pmol/L) i TSH era superior a 6 μU/mL es generava T3 i Ac antitiroïdals.

Butlletí Nº14 - Febrer 2011

BIOLOGIA MOLECULAR - Fenotipat i Genotipat de HLA-B27
La presència de l’antigen HLA-B27 s’associa estretament des de fa més de 30 anys amb l'Espondilitis anquilosant.

Butlletí Nº13 - Gener 2011

MICROBIOLOGIA - Determinació de virus productors de gastroenteritis durant l’any 2010
El tipus de mostra estudiada és la femta i el total de mostres estudiades de 2.195. D'aquestes apareixen 10 % positives per Rotavirus.

Butlletí Nº12 - Desembre 2010

CITOGENÈTICA - Microdelecions Cromosoma Y
La infertilitat és un problema que afecta al 10-20% de les parelles. En alguns dels casos, la causa són microdelecions a la porció distal del cromosoma Y.

Butlletí Nº11 - Novembre 2010

BIOQUÍMICA - Vitamina D
És la denominació genèrica a un conjunt de substàncies de estructura química similar. Entre altres funcions, té un paper important en l’absorció intestinal del calci i en el metabolisme ossi.

Butlletí Nº10 - Octubre 2010

CITOGENÈTICA - Quantificació de la reorganització BCR-ABL
Existeixen algunes anomalies citogenètiques recurrents a les malalties hematològiques malignes, i la primera en ser descrita va ser la translocació t(9;22)(q34;q11).

Butlletí Nº 9 - Setembre 2010

BIOQUÍMICA-Testosterona Lliure i Testosterona biodisponible
Molts grups de treball proposen com a clínicament mes útil, la utilització de la Testosterona lliure i la Testosterona biodisponible, basades en els càlcul de Vermeulen.

Butlletí Nº7 - Juliol 2010

IMMUNOLOGIA - Sol·licitud de Proteïnogrames i la seva utilitat diagnòstica
en l’actualitat, l’aplicació principal, i gairebé l’única, de l’electroforesi proteica és l’estudi de les gammapaties monoclonals sent imprescindible per a la detecció d’augments oligo o monoclonals d’algunes immunoglobulines.