Notícies

Catlab, present al 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases .


Data publicació : 23/04/2012

Catlab presenta 2 comunicacions al Congrés de la ESCMID celebrat del 31 de març al 2 d'abril a Londres.

Catlab ha presentat dues comunicacions al 22nd ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases):
- Outbreak of Salmonella Poona among infants during 2011 at Vallès region (Catalonia, Spain)
- Pertussis epidemic in 2011, region of Vallès (Catalonia, Spain)... [+]

Catlab presenta una comunicació al 2012 National STD Prevention Conference. Minnesota.


Data publicació: 16/03/2012

La CDC (Center for Disease Control and Prevention) organitza del 12 al 15 de març a Minneapolis una conferència monogràfica sobre les malaties de Transmissió sexual.

Catlab presenta la comunicació Molecular diagnosis of sexualy transmited infections (sTIs) with multiplex PCR in a Laboratory of Catalonia (Spain) al 2012 National STD Prevention Conference a Minneapolis, Minnesota.... [+]

Catlab, present al X Congrés de la ACCLC.

A principis de març, s'ha celebrat a Manresa el X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic.
Data publicació: 07/03/2012

Catlab presenta la Comunicació oral : Valoració dels resultats de la IgE específica a l'àrea del Vallès Occidental al X Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic. ... [+]

Catlab acredita la Preanalítica i la Bioquímica automatitzada.

ENAC acredita per la Norma 15189, la Preanalítica i les magnituds de la Bioquímica Automatitzada de sang i orina de Catlab.
Data publicació: 07/02/2012

<strong>Catlab acredita la Preanalítica i la Bioquímica automatitzada.</strong>

Acreditació per la Norma 15189 del procés Preanalític i de les magnituds de Bioquímica Automatitzada

Aquest mes de febrer es va passar satisfactòriament l'auditoria externa d'Acreditació per la Norma UNE-EN ISO 15189 a Catlab. S'ha acreditat el procediment d'extracció, manipulació i gestió de mostres, i les magnituds de la Bioquímica automatitzada de sang i orina.... [+]